Vaskulopatie

Pod pojmem vaskulopatie rozumíme ne zcela přesně vymezenou skupinu vaskulárních nádorů, k nimž kromě agresivních hemangiomů, mnohočetných angiomatóz a angiosarkomů přiřazujeme i pacienty s těžkou formou hereditární hemoragické teleangiektázie (morbus Rendu-Osler-Weber) vyžadující léčbu preparáty s antiangiogenními vlastnostmi, které jsou jinak využívané u nádorových onemocnění (thalidomid, bevacizumab).