Registr

Registr Velmi vzácných hematoonkologických diagnóz (VVHD) byl podpořen interním grantem Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o pilotní a zároveň zcela ojedinělý projekt, do něhož jsou řazeni pacienti z našeho pracoviště.

 

Vstup do registru


Počty zařazených pacientů ke dni 13.11.2019 [N = 129]

 

Přehled jednotlivých diagnóz u zařazených pacientů

DiagnózaTyp
Castlemanova chorobaMulticentrická Castlemanova choroba
Castlemanova chorobaUnicentrická Castlemanova choroba
HistiocytózyErdheim-Chesterova choroba
HistiocytózyHistiocytární sarkom
HistiocytózyHistiocytóza z Langerhansových buněk
HistiocytózyKikuchi-Fujimotova choroba
HistiocytózyPeriokulární xantogranulom dospělých
HistiocytózyRosai-Dorfmanova choroba
HistiocytózySarkom z folikulárních dendritických buněk
HistiocytózySarkom z interdigitujících dendritických buněk
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíDifúzní plošná normolipemická xantomatóza
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíIgA pemfigus podobný subkorneální pustulózní dermatóze
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíKryoglobulinémie
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíNekrobiotický xantogranulom
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíNemoc chladových aglutininů
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíSchnitzler-syndrom
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíSkleredém
Kožní projevy monoklonálních gamapatiíSkleromyxedém
MastocytózyAgresivní SM
MastocytózyIndolentní SM (izolovaná mastocytóza kostní dřeně)
VaskulopatieAgresivní solitární angiom
VaskulopatieAngiosarkom
VaskulopatieHereditární hemoragická teleangiektázie
VaskulopatieMnohočetná angiomatóza