Hereditární hemoragická teleangiektázie - stanovení diagnózy

  1. Spontánní a opakované epistaxe?


  2. Mnohočetné teleangiektázie (typicky v oblasti rtů, dutiny ústní, prstů, nosu)?


  3. Přítomnost viscerálních příznaků (teleangiektázie v gastrointestinální trubici, arteriovenózní malformace v oblasti plic, jater, mozku, míchy)?


  4. Pozitivní rodinná anamnéza (příbuzný prvního stupně má jistou diagnózu nebo pozitivní genetické vyšetření)?

Diagnóza hereditární hemoragické teleangiektázie je: N/A