Hereditární hemoragická teleangiektázie - ESS skóre

Vstupní ESS skóre (Epistaxis Severity Score) - údaje se vztahují k průběhu krvácení z nosu v posledních 3 měsících

  1. Jak často pacient typicky krvácí z nosu?


  2. Jak dlouho trvá typicky jedno krvácení?

  3. Jaká je typická intenzita krvácení?


  4. Vyhledal pacient lékařskou pomoc z důvodu epistaxe?


  5. Je přítomna anémie?


  6. Byla podána hemosubstituce erymasou kvůli epistaxi?

Výsledná hodnota normalizovaného ESS = 0